Sæther Elektriske AS

Sæther Elektriske er en elektroentreprenør som utfører alle typer elektriske installasjoner i boligprosjekter, næringsbygg, industri, offentlige bygg mm.

Våre elektrikere har bred erfaring og kan tilby montering av svak- og sterkstrøm til alle typer bygg. I vår bransje skjer utvikling fort, og det er derfor viktig at vi er oppdaterte på nytt utstyr, nye arbeidsmetoder og produkter. 

Våre montører trives i jobben og har en motivasjon for å levere gode resultater ut mot våre kunder. Du skal alltid være trygg på at jobben som blir levert er av den høyeste kvalitet. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva kan vi hjelpe dere med?

Data og UPS

Vi har god og bred erfaring på leveranse av strukturert spredenett for bolig, industri og næring. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi levere det meste innen tele/data installasjoner

Internkontroll

Med internkontroll fra Sæther Elektriske vil dere operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg.Dere får tilgang til en egen kundeportal som gir full oversikt over status, avvik mm.

Totalenteprise

Bruker du oss som din leverandør får du en prosjektleder som blir den kontaktperson gjennom hele planleggingsfasen, installasjonsfasen og ved idriftsettelsen. Vi har god erfaring med entepriser.

Adgangskontroll

For å ivareta sikkerheten har eiendommer behov for et system for adgangskontroll slik at uvedkommende ikke får tilgang. Vi leverer komplette løsninger.

KNX

Vi leverer funksjonelle løsninger for styringssystem i bolig og nærings-bygg.automatiserte løsninger som gjør det lettvint å styre energikildene i et bygg

Ladeanlegg el-bil

Vi prosjekterer og installerer fremtidsrettede ladeløsninger for sameier, næringsbygg og parkeringsanlegg i boligprosjekter.

Porttelefonanlegg

Porttelefon kan også fint kombineres med adgangskontroll der dette er aktuelt. Vi leverer blant annet systemer fra anerkjente merker som Fermax og Aiphone

Brannvarsling og nødlys

Vi har et godt samarbeid med de største leverandørene av brann- og nødlyssystemer i Norge. Vi leverer både sentraliserte og desentraliserte anlegg