Adgangskontroll

Med adgangskontroll kan du bestemme hvem som skal inn og hvilket tidspunkt de har tilgang. Man har både mekaniske og elektroniske systemer som gir deg full oversikt over alle innganger / utganger og hvem som passerer. Det handler om å finne riktig løsning for dere ut ifra sikkerhetsbehov, budsjett og krav til utforming. Det er viktig at systemene er kundetilpasset og leverer den sikkerheten som trengs. Vi bruker både online- og offline-systemer. 

Hvilke løsninger leverer vi?

Vi skreddersys løsningene til våre kunder. Som regel med en kombinasjon av online- og offline-systemer som gir en høy grad av sikkerheten, samtidig som det er enkelt og brukervennlig. 

Løsningene som vi leverer er alltid tilpasset behovet til våre kunder. Sikkerhetsnivået er alltid tilpasset behovet, men vi har også fokus på at det skal være kostnadseffektivt. 

Et godt system er ikke bare en utgift, men kan spare din bedrift for store driftsutgifter over tid. Det er derfor viktig og se helheten i prosjektet. 

Hva er forskjellen på online- og offline systemer


I et online-system går alt gjennom en sentral via kabel eller trådløst. Systemet logger innganger og utganger og varsler ved uønskede hendelser. i et offline-system skjer alt lokalt i leserenheten som er montert i døren. Enheten sjekker om kortet / brikken som blir bruk har tilgang eller ikke