Brannvarsling- og nødlysanlegg

Innenfor sikkerhet så snakker vi om brannvarsling- og nødlysanlegg, samt andre sikkerhetfunksjoner som kan tilknyttes byggets Sentral driftskontroll anlegg. Det finnes ulike type systemer, men de har som funksjon å forebygge og varsle om farlige situasjoner. Systemene leveres både til industri, næring og sameier. Det viktigste er å finne den løsningen som er best tilpasset bygget og kravene fra myndighetene. 

Vi har lang erfaring med installasjon hos bedrifter, sameier, industri, skoler og lignende. Dette har gitt oss en styrket og bred kompetanse innenfor fagfeltet. Med oss som leverandør får du et oppdatert system som følger myndighetene sine krav og som ivaretar både bygg og personell. 

Hva kan vi hjelpe dere med?

Prosjekt

 • Utskiftning og installasjon av nytt brannvarslings- og nødlysanlegg. 

Service

 • Service og vedlikehold av eksisterende brannvarslings- og nødlysanlegg.
 • Utvidelse og oppgradering av eksisterende installasjoner. 

Årskontroll

 • Periodisk ettersyn og kontroll av brannvarslings- og nødlysanlegg.
 • Dokumentasjon av årskontroll i EL Proffen sitt brukersystem, med egen tilgang for kunder og driftspersonell. 

Hvilke løsninger leverer vi?

Vi leverer systemer fra vår hovedleverandør, Honeywell. De er en av de ledende leverandørene
på det nordiske markedet innenfor brannvarsling, talevarsling og nødlys. Vi tilbyr følgende 
løsninger innenfor brannvarslingsanlegg.

 • Adresserbare systemer
 • Konvensjonelle systemer
 • Konvensjonelle alarmorganer
 • Slokkesystemer
 • Nettverk og kommunikasjon.

Nødlysanlegg

Lovverk og forskrifter setter strenge krav til nødlysanlegg for nybygg og rehabilitering.
Hos oss finner du produktene som tilfredsstiller forskriftene og dine krav til driftssikre løsninger.

 • Desentralisert
 • Sentralisert – adresserbart
 • Sentralisert – ikke adresserbart
 • Sentralisert – adresserbart CBS EURO