KNX-systemer

KNX er den eneste globale standarden for bygningsautomasjon til bolig og næringsbygg. KNX Association utvikler og er eier av KNX teknologien. KNX standarden omfatter styring og kontroll av løsninger for alt fra lys og solavskjerming til varme, kjøling, ventilasjon, alarmovervåking, energikontroll, lyd m.m. Teknologien kan brukes både i nye og i eksisterende boliger og næringsbygg.

En av styrkene til KNX-systemet er at et produkt som er merket med KNX-varemerket, ikke bare innehar en erklæring om samsvar fra produsenten, men er basert på overensstemmelsestest utført av KNX-godkjente tredjeparts testlaboratorier.

Under disse testene kontrolleres det ikke bare at enheten støtter KNX-protokollen, men at dens datasett er kodet i henhold til KNX-standardiserte datatyper. Dette garanterer at enheter fra forskjellige produsenter kan kombineres i samme installasjon.

Vår kompetanse og erfaring med KNX

Vi er en autorisert KNX partner og har jobbet med systemet helt siden det ble presentert for 24 år siden.
Teknologien er i utvikling og vi har et stort fokus på opplæring og kompetanseheving gjennom kursing / seminarer. Vår tyngde og faglig kompetanse innen feltet gjør at vi kan bidra på prosjekter i alle størrelser. 

KNX produkter

Dette brede spekteret av produkter tillater for
eksempel integrasjonen av:

  • Oppvarming
  • ventilasjon og klimaanleggskontroll
  • Solskjerming
  • Alarmovervåking
  • Energistyring & Elektrisitet
  • Gass og Vannmåling
  • Lyd og video distribusjon