Ladeløsninger for
bedrifter og sameier

Vår kompetanse og erfaring med ladeløsninger

Vi har i løpet av de siste 2 årene bidratt på store leilighetskomplekser med felles ladeløsninger i kjelleren. 
På disse prosjektene har vi montert totalt 600 ladestasjoner med eget lastsstyringssystem. Hvilken løsning
som passer best for dere avhenger av alt fra fasiliteter til tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget. 

Hvorfor bruke oss som leverandør?

Erfaring fra store prosjekter

Høy faglig kompetanse

Skreddersydde ladeløsninger

Lastfordeling

I borettslag og andre felles parkeringsløsninger er det ofte begrenset med effekt tilgjengelig. Her er ofte løsningen og legge opp en god infrastruktur med smartladere som fordeler den tilgjengelige effekten seg imellom.Dette kalles laststyring, og denne kan enten være statisk eller dynamisk.

 

Ved statisk laststyring settes det en fast grense på den totale tillatte effekten i ladeanlegget. Anlegget fordelerer da den den avsatte effekten mellom de bilene som er tilkoblet ladestasjonene.

Ved dynamisk laststyring overvåkes inntaket til bygningen. Ladeanlegget vet da til enhver tid hvor mye strøm som er tilgjengelig. På denne måten har man mulighet til å hente ut mye effekt når forbuket i bygget er lavt, og mindre effekt når forbruket i bygget er høyt, uten at dette påvirker normalforbruket i bygget.

Betalingsløsninger

En stor diskusjon er hvordan man skal fordele kostnadene for strømforbruket på best mulig måte. 
Å betale for strømforbruket til naboen er ingen interessert i. Med tilgjengelig teknologi sørger vi for at 
hver bruker av anlegget blir belastet for sitt månedlig forbruk. På denne måten blir fordelingen av kostnadene
rettferdig. Et slikt system kan løses på flere måter. 

Man kan benytte seg av RFID brikker som man må holde inntil ladestasjonen for å starte ladingen. Brikken registrerer 
det månedlige strømforbruket til den enkelte beboer. En annen metode er å koble ladestasjonene direkte til hver enkelt
beboers strømmåler. Begge måtene vil belaste brukerne direkte for strømforbruket på sin ladestasjon.

Send oss en forespørsel

Vi følger deg opp i løpet av kort tid!