Hvilke løsninger tilbyr vi?

Portelefonanlegg kommer i mange varianter. Vi selger og monterer primært LEVERANDØR 1 og LEVERANDØR 2 porttelefonanlegg 
da vi erfaringsmessig har fått veldig gode tilbakemeldinger fra disse installasjonene og lite feilmeldinger i etterkant. 
Som modulbaserte systemer kan man kombinere forskjellige løsninger som kamera, nøkkelbryter, kodetastatur osv..
Vi tilpasser løsningene etter deres behov.