Totalenteprise

Bruker du oss som din leverandør får du en prosjektleder som blir den kontaktperson gjennom hele planleggingsfasen, installasjonsfasen og ved idriftsettelsen. Prosjektlederen sitt ansvar er blant annet å sørge for kvalitetssikring, leveranse til riktig tid og at riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser blir stilt til rådighet.

Vi har fokus på å levere energieffektive og smarte løsninger som bruker den nyeste teknologien på markedet. En totalentreprise inkluderer gjerne både elektroingeniører, spesialtilpassing av tavler og fordelinger, styresystemer, ventilsjonsanlegg, alarmer, tele og data, installasjon, idriftsettelse og planer for jevnlig service. 

Hvorfor velge oss som partner?

Sæther Elektriske AS er en solid montør med mye erfaring og gode referanser fra totalenteprise. 
Vi har de siste årene levert full prosjektering og el-installasjoner på flere store boligprosjekter i
Oslo og Omegn. Vi har god kompetanse internt både på prosjektlederdelen og montører som brenner for faget. Vi har også bidratt på flere prosjekter med stort fokus på miljø og ENØK.