Send oss en forespørsel

Dokumentasjon

5 Sikre

5 Sikre er NELFOs verktøykasse for utarbeidelse av en standard boligdokumentasjon og bygger på standardiserte sjekklister som til en hver tid skal tilfredsstille gjeldende krav.

Det er viktig å understreke at 5 Sikre er utarbeidet for å dekke minimumskravene til en kundedokumentasjon. Bedriftsintern tilleggsdokumentasjon kan være nødvendig i enkelte tilfeller.

5 Sikre for standard boligdokumentasjon består av følgende dokumentasjon:

  • Risikovurdering
  • Sluttkontroll
  • Samsvarserklæring
  • Kursfortegnelse
  • Utstyrsdokumentasjon

Lovhjemmel
Kravet til dokumentasjon av elektriske installasjoner er hjemlet i El-tilsynsloven § 5:
”Enhver som er underlagt tilsyn etter denne lov skal, når tilsynsmyndigheten krever det og uten hinder av taushetsplikt, fremlegge opplysninger som anses nødvendig for utøvelsen av tilsynet. Tilsynsmyndigheten kan bestemme i hvilken form opplysningene skal gis.”

 

Boligmappa

Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett. En digital lagringsplass som samler viktig dokumentasjon fra offentlige register, håndverkere og boligeiere – alt på ett sted. Servicehefte følger boligen og er tilgjengelig for den som til en hver tid er registrert som eier – trygt og enkelt. Se introduksjonsvideo av boligmappa.no her…

Utførende firma plikter å legge igjen dokumentasjon etter hver utført jobb.

Sæther Elektriske AS henter informasjon om kunden via Grunnboka, og overfører all dokumentasjon til kundens boligmappe hvis informasjon foreligger.

Boligmappa