Panelovner

Panelovner er det rimeligste alternativet ved innkjøp og det kan som regel monteres selv. Med panelovn kan du raskt regulere temperatur mellom dag og natt eller når man er borte. Dette kan gi store besparelser. Med integrert WIFI i ovnene har du full kontroll. 

I eldre hus er det en stor fordel fordi du ikke trenger å gjøre større bygningstekniske inngrep. I nye hus er isolasjonen så god at du også her kan klare deg med noen gode panelovner. 

Fordeler og ulemper med panelovner:

Trenger ikke rive gulvet

Rask regulering av temperatur

Billigste alternativ

Synlig element i rommet

Må tas hensyn mtp møblering 

Bruker mer strøm enn varmekabler og folie

Moderne panelovner

Et rom vil generelt ha varierende varmebehov avhengig av utetemperatur, antall personer i rommet, hva som gjøres der, om det
er sol som skinner inn i rommet og hvilke andre varmekilder som finnes (lamper, TV, PC etc.). Panelovner kommer i mange
størrelser og du finner lett en panelovn som passer til ditt behov.

Dagens moderne panelovner er utstyrt med elektroniske regulatorer (populært kalt termostater) som sørger for at panelovnen
bare gir fra seg den varmemengden som er nødvendig for å opprettholde den ønskede varmekomfort. Dette er energioptimalt
og dermed svært miljøvennlig. Man sløser verken med energien eller energikostnadene.

En panelovn er også svært godt egnet til hurtig å heve og senke temperaturen i et rom. Det gjør det enkelt å ytterligere spare
energi ved å installere energisparende styringssystemer som på en enkel måte hever og senker temperaturen etter den enkeltes
behov. Ved natt- og dagsenking i ukedagene og bare nattsenking i helgene er det mulig å spare 25% av oppvarmingskostnadene!

Send oss en forespørsel

Vi følger deg opp i løpet av kort tid!