Leveringsbetingeslser

Leveringsbetingelser Privatkunder

Leveringsbetingelser Næringskunder

Servicebiltillegg

Ved regningsarbeider tilkommer det servicebiltillegg:

  • Sone 1:   0-20 km  –  kr 350,-
  • Sone 2: 20-40 km  –  kr 637,50

For distanser utover 40 km tilkommer kilometergodtgjørelse.

Dokumentavgift

Alle elektroinstallatører er lovpålagt fra myndighetene om og levere utfyllende dokumentasjon som skal overleveres kunde etter hver utført jobb. Dette for å sikre at alle arbeider er utført av godkjent installatør. Det tilkommer derfor en dokumentavgift på kr 250,- på alle regningsarbeider.

Administrasjonsgebyr: kr 81,-

 

Tvist / klage

Ved en tvist/uenighet mellom Sæther Elektriske AS og kunde, kan kunde inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (post@saetherelektriske.no). 

Tvisten  må gå om verdier over kr 5.000,-