Standard installasjon:

 • Bytte eksisterende komfyrstikk eller komfyrvakt
 • sensor montert oppunder ventilator
 • Inntil 45 min arbeid på plassen
 • Inntil 25 km kjøring tur/retur fra vårt kontor

Forbehold

 • Det forutsettes enkel tilkomst til komfyrstikk og at eksisterende anlegg er i forskriftsmessig stand. 

Tillegg utover standardinstallasjon

 • Sensor i sølv: Kr 100,- i tillegg
 • Sensor i sort: Kr 150,- i tillegg 
 • Veggbrakket MicroSense: Kr 395,-
 • Endre plassering av uttak inntil 1m: Kr 695,- 
 • Kilometergodtgjørelse: Kr 35,- pr km inkl reisetid
 • Ekstraarbeider: Kr 1050,- pr time

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Trygghet på kjøkkenet med komfyrvakt

Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn 2010 anbefaler vi at du installere komfyrvakt. I 2010 kom det nemlig krav til
komfyrvakt og da skal det være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Komfyrvakt er en
sikkerhetsautomatikk som hjelper deg å unngå branntilløp. Ved hjelp av en sensor overvåker den
elektriske platetopper på komfyrer og reduserer dermed faren for overoppheting.

Påvirker ikke daglig bruk

En komfyrvakt, som vi installerer skal ikke merkes i det daglige ved normal bruk av platetoppen.
Det er en sikringsautomatikk som en siste sikkerhet dersom man glemmer å skru av platetoppen.
Komfyrvakten overstyrer kun når det er fare for overoppheting, og strømtilførselen til platetoppen
vil da midlertidig bli utkoblet. Dersom komfyrvakten registrer overoppheting ved normal bruk,
vil sensoren gi et lydsignal og lyse grønt i sensorøyet. For å lære komfyrvakten at dette er en normal
situasjon, holdes hånden foran sensorøyet inntil lyden opphører. Komfyrvakten går da tilbake til normal drift.

Dersom ingen holder hånden foran sensorøyet, vil komfyrvakten gå over til å blinke rødt og midlertidig koble ut
strømmen til platetoppen. Når platetoppen er avkjølt vil strømmen kobles til igjen. Hvis dette skjer flere ganger,
har du mest sannsynlig glemt å skru av platene, og komfyrvakten vil koble ut strømtilførselen til platetoppen permanent.
For å resette komfyren igjen må du først slå av kurssikringen.

Trygghet for hele familien

Komfyrvakt, som består av en sensor og en koblingsboks, er enkel å bruke og har ingen innstillinger eller brytere.
Sensorens fabrikkinnstilling er følsom, og ved bruk vil sensoren selv justere seg inn til optimalt følsomhetsnivå
tilpasset brukeren. Sensoren er beregnet for fast montering rett på veggen, på veggboks eller i viften slik at
sensoren kan overvåke platetoppen. Releboksen skrus rett i veggen ved teknisk stikkontakt