Overspenningsvern

Overspenning kan oppstå når det er feil i strømnettet, tordenvær og lynnedslag. Overspenning kan skade en god del av apparatene i huset ditt, blant annet PC og TV, eller fryser og kjøleskap. Overspenningsvern beskytter disse apparatene ved å lede overspenningen ned til jord.

Inkludert i prisen:

  • Overspenningsvern
  • Montering av OV i sikringsskap
  • 25 km kjøring tur/retur

Kr 3 590,-

Hvorfor installere overspenningsvern?

Dette er en billig forsikring i forhold til at en PC kan miste viktige data, eller fryseren blir stående uten strøm i mange dager, som følge av plutselig stopp.

Ved å installere overspenningsvern sikrer du huset ditt, i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå når du er borte. Dersom du bor i en bolig som er fra 2012 eller senere skal det være installert overspenningsvern når huset var nytt.

Overspenningsvern lever ikke evig!

Du finner overspenningsvernet i sikringsskapet ditt, og det er to eller flere moduler som sitter sammen. De har et felt hvor det er grønt når de er ok. Dersom det i dette feltet er svart eller rødt er det viktig å kontakte en elektriker for å få skiftet dem.