x

   

Tillegg

  • Merarbeid iht standardmontasje: Kr 1050,- pr/time
  • Ringetrafo: kr 595,- 
  • Kilometergodtgjørelse: kr 35,- pr/km inkl reisetid

Standardinstallasjon

Montasje av Reno ramme i sideramme i gammelt NEBBSKAP med bredde 360mm eller 550mm,
jordfeilautomater
overbelastningsvern og overspenningsvern. Inntil 25 km tur/retur fra vårt kontor.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Har du et gammelt sikringsskap?

Eldre sikringsskap med skrusikringer eller gammel innmat i sikringsskap gir ikke god nok beskyttelse
for dagens hjem. Det er påkrevd jordfeilbryter i alle boliger og det er huseier som er ansvarlig for at sikringsskapet
følger forskriftene. Vi anbefaler å oppgradere til jordfeilautomater og overspenningsvern. Slik får du den aller beste
beskyttelsen for det elektriske anlegget i din bolig.

Moderne sikringsskap

Nyere sikringsskap gjør det enkelt å holde oversikt og sjekke eventuelle feil som måtte oppstå, ente i det elektriske
anlegget eller i elektriske apparater. Disse sikringsskapene inneholder automatsikringer som enkelt “slås på” igjen
når de har gått. Sørg alltid for å finne ut hvorfor sikringen gikk slik at du kan utelukke feil i det elektriske anlegget
eller fjerne ødelagte elektriske apparater. Nyere sikringsskap inneholder også jordfeilbryter og overspenningsvern
som skal oppdage jordfeil og beskytte elektriske apparater ved endring i spenningen.