Varmekabler

Stadig flere huseiere velger varmekabler til oppvarming.
Det passer like godt i bad, kjøkken og stuer, som i kjellerstuer og andre oppholdsrom.

Det finnes en rekke ulike muligheter for varmekabler i gulvet. Det kan støpes, legges i plater eller det kan benyttes varmefolie.
Vi anbefaler uansett at du velger ”intelligente” termostater som gjør det mulig å senke
temperaturen i varmekablene, om natta
eller i dagtimene når familien er borte fra boligen. Dette er noe som
gir positive utslag på strømregningene.

Alle som installerer gulvvarme i dag, bør sørge for at slike termostater er på plass. Det er også grunn til å utstyre eldre anlegg med
termostater, slik at man får bedre kontroll med strømforbruket.

Varmekabler gir god energiøkonomi

Med elektrisk gulvvarme kan romtemperaturen senkes 1-2 grader sammenlignet med blant annet panelovner, fordi varmen kommer
fra gulvet og stiger oppover i rommet. Dette gir fort 10 prosent lavere strømforbruk og
samtidig høy varmekomfort. De fleste
varmekabel-anleggene leveres med termostater, slik at temperaturen
kan reguleres etter behov.

Gulvvarmen fordeler varmen jevnt i hele rommet, og fungerer som en stor, vanntett radiator. Samtidig unngår man panelovner eller
radiatorer som samler støv, og friheten til å møblere rommene blir større. I tillegg er
gulvvarmen vedlikeholdsfri.

Mange løsninger for varmekabler

Gulvvarme forbindes ofte med innstøping av varmekabler. Men det finnes mange ”tørre” løsninger som ikke trenger støp, avhengig av
hva slags rom det dreier seg om og hvilket belegg gulvvarmen skal legges under.

Leggeplater for varmekabler under tregulv og varmefolie er populære produkter. De er raske og enkle å legge, og de kan tas i bruk straks
gulvet er lagt. En viktig del av den totale gulvkonstruksjonen er overdekningen
man velger. Skal det brukes linoleum, vinylbelegg, tregulv,
parkett, laminat eller fliser, bør man alltid kontakte
leverandørene av disse produktene for å forsikre seg om at den riktige løsningen
for gulvvarme blir valgt.

God kontroll

Ofte forlanger leverandørene av gulvbelegg at det settes temperaturbegrensninger i gulvet. Dette løses enkelt ved at man installerer en
termostat med kombinasjonsmuligheten romgulvføler, slik at man kan
sette en maksimumsbegrensning på gulvvarmen. Tregulv, parkett
og laminat tåler for eksempel maksimalt 27 grader.

Husk at installering av varmekabler er et område som krever fagfolk og fagkunnskaper. Derfor skal montering og tilkobling av elektrisk
gulvvarme alltid utføres av en registrert el-installatør.