Til hovedinnhold

Trenger du en elektriker?

Vi har jobbet med privatkunder i Lillestrøm og områdene rundt siden 1975. Siden den gang har vi tilbudt våre kunder konkurransedyktige priser og god service.

Våre montører trives i jobben og har en motivasjon for å levere gode resultater ut mot våre kunder. Du skal alltid være trygg på at jobben som blir levert er av den høyeste kvalitet. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Belysning
  • Varmeløsninger
  • Elbil lader
  • Sikringsskap
  • Renovering og nybygg
  • Smarthus
  • Alt av småelektrisk

Se våre kampanjepakker

Priser og oversikt privatkunder

Mindre serviceoppdrag

  • Kr 1175,- pr time inkl. mva.

Det faktureres minimum 1 time, og deretter for hver påbegynte halvtime. Reise tur/retur vårt kontor ligger i arbeidstiden.

Servicebiltillegg

Ved regningsarbeider tilkommer det servicebiltillegg:

  • Sone 1:    0-20 km  –  kr 375,- inkl. mva

  • Sone 2: 20-40 km  –  kr 525,- inkl. mva

For distanser utover 40 km tilkommer kilometergodtgjørelse kr 15,- pr/km

Dokumentavgift

Alle elektroinstallatører er lovpålagt fra myndighetene om og levere utfyllende dokumentasjon som skal overleveres kunde etter hver utført jobb. Dette for å sikre at alle arbeider er utført av godkjent installatør. Det tilkommer derfor en dokumentavgift på kr 200,- på alle regningsarbeider.

Administrasjonsgebyr: kr 40,-

Tvist / klage

Ved en tvist/uenighet mellom Sæther Elektriske AS og kunde, kan kunde inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerrådet
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo

Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse (post@saetherelektriske.no). 

Tvisten  må gå om verdier over kr 5.000,-