Lillo Gård, felt A0

Lillo Gård felt A0 er et stort leilighetsprosjekt som AF Gruppen og Obos m.fl satt i gang. Feltet består av 241 leiligheter fordelt
på 7 blokker, inklusiv 1 underetasje med garasjeanlegg, tekniske rom og boder. I tillegg kommer 1000 m2 barnehage, tilhørende
utenomhusarbeider og infrastruktur. Prosjektet ble startet opp i 2017 og ferdigstilt høsten 2020. 


Illustrasjonsbilde: MIR

Sæther Elektriske AS

Vi hadde ansvar for full prosjektering og el-installasjon i alle 241 leiligheter, samt den underjordiske garasjen. Til brannheisene
i tre oppganger la vi inn avbruddsfri kraftforsyning. Vi la opp belysning til utomhusanlegg som lekeplass, trapper ol. SD-anlegg
for overvåking av brann, tavler og ventilasjon. Vi monterte ca. 130 ladestasjoner for el-bil med eget laststyringsanlegg i garasjen.

Full installasjon i barnehage, noe som krevde spesiell programmering av brannvarslingsanlegg. Barnehagen er styrt med et 
DALI/KNX anlegg for lys og solskjerming. Belysning iht. beskrivelse fra lysdesigner med DALI styring og programmering 
av lysstyrke for ulike tider av døgnet. 

Vi takker for jobben samt våre kompetente ansatte som bidro til at prosjektet ble vellykket.