Til hovedinnhold

Lillo Gård, felt A0

Prosjektet ble ledet av AF Gruppen og bestod av 7 blokker med totalt 241 leiligheter, garasjeanlegg og barnehage. Vi prosjekterte og installerte alle el-installasjonene i prosjektet. 

Lillo gård felt A0 er et stort leilighetsprosjekt som Obos mfl har satt i gang. Felt A0 består av 241 leiligheter fordelt på 7 blokker, , og i tillegg kommer 1000 m2 barnehage, tilhørende utenomhusarbeider og infrastruktur. Prosjektet ble startet opp i slutten av 2017 og ble ferdigstilt høsten 2020.

Sæther Elektriske AS

Vi hadde ansvar for full prosjektering og el-installasjon i alle 241 leiligheter samt den underjordiske garasjen. Til brannheisene i tre oppganger la vi inn avbruddsfri kraftforsyning. Vi la opp belysning til utomhusanlegg som lekeplass, trapper ol. SD-anlegg for overvåking av brann, tavler og ventilasjon.

Vi monterte ca. 130 ladestasjon for el-bil med eget laststyringsanlegg i garasjen. Full installasjon i barnehage, noe som krevde spesiell programmering av brannvarslingsanlegg. Barnehagen er styrt med et DALI/KNX anlegg for lysanlegg og solskjerming. Belysning iht. beskrivelse fra egen lysdesigner med DALI styring og programmering av lysstyrke for ulike tider av døgnet.

Vi takker for jobben samt våre kompetente ansatte som bidro til at prosjektet ble vellykket.