Til hovedinnhold

Fastprispakke sikringsskap

Har du et gammelt sikringsskap kan det være lurt å bytte det ut i et nytt. Vi har i dag mye høyere strømforbruk pr. husstand enn for bare 15 år siden.

Med et økende behov for strøm til apparater av alle slag kan ditt gamle sikringsskap være underdimensjonert og kursene vil bli overbelastet og være potensielt brannfarlig. Så mye som hver fjerde brann i norske hjem skyldes feil på det elektriske anlegget så det er viktig å ha et anlegg som fungerer optimalt.

Standard installasjon

  • Reno ramme i gammelt skap
  • Jordfeilautomater
  • Overbelstningsvern
  • Overspenningsvern
  • Inntil 25 km kjøring tur/retur
  • Fra kr 11.995,-

 Montasjen gjelder i gammelt NEBBSKAP med bredde 360mm eller 550mm

Våre fastprispakker i ulike størrelser

Tillegg

  • Merarbeid iht standardmontasje: Kr 1130,- pr/time

  • Ringetrafo: kr 695,- 

  • Kilometergodtgjørelse: kr 45,- pr/km inkl reisetid.

  • Tillegg for 3pol jordfeilautomat 10-32A/30mA istedenfor standard 2pol: kr 895,- pr stk